+90 532 674 19 94

we produce for you

TÜRKÇE

ANA SAYFA

Cosmos Dış Ticaret 1997 yılından itibaren örme ve dokuma gruplarında müşterileri için yılda 10 milyondan fazla kıyafetin üretimini ve takibini yapmaktadır. 

Bilirkişi, stil, finans alanlarında uzmanlığı ve dinleme özelliği ile size ihtiyacınız olan tüm servisleri sunmaktadır.

Cosmos Dış Ticaret kalite kontrol mekanizmasında AQL standartlarını baz alarak çalışmaktadır.

Ürünleriniz büyük bir titizlikle ve  termin tarihine sadık kalınarak hava, deniz veya kara yolu ile teslim edilmektedir. 

ENGLİSH

HOME PAGE

Cosmos İnternatioal Trade since 1997 the group is to make the production of knitted and woven clothing for customers and follow - up more than 10 millions clothes in a year.


Experts, style, financal areas with expertise in the field of finance and the ability to listen to offers all the services you need.


Cosmos İnternational Trade is working based on AQL standards quality control.


Your products with great care and delivery date staying loyal to delivered by plane, ship or track.

SIRPSKİ

NASLOVNA

Cosmos Vanjske Trgovine od 1997 do danas za kupce u više od 10 milijuna grupa pletenih i tkanih proizvodnju odjeće i čini praćenja.


Expert stilu, siskustvom u području financija i mogućnost slušanja pruža sve usluge vam je potrebno.


Cosmos International Trade radi na osnovu AQL standarda u kontroli kvalitete.


Vaš proizvode sa velikom pažnjom i datum isporuke ostati lojalan, proizvodi se šalju avionom, brodom ili sa track.